Realitní makléři

Petra Králová
 • 776 725 180
 • kralova@home4people.cz

realitní makléř a regionální ředitelka Národního realitního holdingu a.s. „V oblasti realit pracuji od roku 2005 a stále mě to moc baví. Prodávám, pronajímám a vyhledávám nemovitosti dle vašich požadavků. Ráda se s vámi setkám a vaše přání vyslechnu třeba u dobré kávy.

Lukáš Král
 • 777 028 190
 • kral@home4people.cz

Realitní makléř, specialista na oddlužení nemovitostí
„Práce realitního makléře mě baví, protože díky ní poznávám mnoho zajímavých lidí a míst, které bych v běžném zaměstnání nepoznal. Jsem specialista na prodej a pronájem bytů, rodinných domů a ostatních nemovitostí pro lokalitu Českobudějovicko a okolí. Díky znalostem a profesionálnímu přístupu Vám pomohu s každou realitní transakcí. Jsem v tom již velmi dobrý a úspěšný.“

Jana Gjašiková
 • 602 838 919
 • gjasikova@home4people.cz

Martin Šlechta
 • 608 703 246
 • slechta@home4people.cz

Anna Králíková
 • 606 432 556
 • kralikova@home4people.cz


Řídíme se následujícím Etickým kodexem

 • Jednáme vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na základě úcty a profesionální etiky.
 • Dodržujeme obecně závazné právní předpisy České republiky.
 • Budeme se vždy vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Při výkonu své podnikatelské činnosti nesmíme v žádném případě provozovat klamavé nebo podvodné praktiky.
 • Zavazujeme se poskytovat médiím a sdělovacím prostředkům pouze objektivní informace založené na ověřených skutečnostech.
 • Nesmíme třetím osobám přímo či nepřímo nabízet nebo poskytnout plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody, které by mohly být považovány za úplatek.
 • Svým chováním nepoškozujeme klienty a dobrou pověst realitní profese. V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu k třetím osobám či k sobě navzájem hledáme vždy smírné řešení.
 • Jsme povinni si udržovat přehled o stavu a vývoji trhu s nemovitostmi v oblasti jejich působení a o faktorech, které tento trh významně ovlivňují.
 • Chráníme zájmy klientů a jednáme se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Soustavně si prohlubujeme svou kvalifikaci.
 • Budeme vždy poskytovat a zajišťovat služby a produkty v náležité kvalitě.
 • Neznevažujeme činnost ostatních makléřů, ani nenabízíme názor na činnosti ostatních makléřů. Je-li jejich názor žádán, můžeme tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.
Proč spolupracovat s námi?